Sierra Maestra

Paral•lela a la costa meridional de Orient s’alça la Sierra Maestra, la més extensa de tot el país, amb una superfície d’uns 240km de longitud, entre el Cabo Cruz i la badia de Guantánamo, i una amplada mitjana de 30km. Va ser escenari principal de l’heroica guerra d’Alliberament Nacional realitzada pel poble cubà contra les forces estrangeritzades de la Tirania.

Està formada per diverses cadenes paral•leles, de les quals la major és la que s’eleva al costat de la costa, arribant el seu punt culminant al Turquino, muntanya formada per tres pics principals: Cuba (1.872m), Suecia (1.734m) i Real (1.973m), l’últim pic és el cim més elevat de Cuba. En aquesta zona, la Sierra Maestra està formada per les següents roques: gresos a la costa i roques granodiorítiques (constituïdes per quars, feldespat i biotita) al pic Cuba.

En general la Sierra Maestra està constituïda per toms volcànics barrejats amb calcàries, amb intrusions de basalt, i en major abundància, roques granitoides. Tota la Sierra Maestra té el seu origen a les fractures longitudinals de la regió sud d’orient i a l’enfonsament o falla d’alguns dels enormes blocs fracturats. D’est a oest, la Sierra Maestra es divideix en diferents grups orogràfics: les elevades terrasses de Cabo Cruz, la serra del Turquino, la serra de Gran Piedra , la serra de Boniato i l’altiplà de Santa Maria de Loreto.
Font: Wikipedia