Introducció


La República de Cuba és un estat socialista, independent i sobirà, organitzat com una república unitaria. L’estat es regeix per la Constitució de 1976, quan va ser acceptada a través d’un referèndum entre la població, la qual hi va votar a favor (96%). Al 1992 la Constitució es va reformar.

El poder cubà és exercit directament o a través de les Assemblees del Poder Popular i els òrgans estatals que se’n deriven, segons les lleis recollides a la Constitució:
-Òrgans superiors del Poder Popular.
-Assemblea Nacional del Poder Popular.
-Consell d’Estat.
-Consell de Ministres.
-Consell de Defensa Nacional.

Font: pàgina web la nuevacuba.com