Assemblea Nacional del Poder Popular i Consell d'Estat


L’Assemblea Nacional del Poder Popular és l’òrgan suprem del poder de l’estat i és l’únic òrgan que té potestat constituent i legislativa de la República. Els seus diputats són elegits per vot lliure, directe i secret pels votants, tal com estableix la llei. Els períodes electes són de 5 anys, tot i que en casos excepcionals l’Assemblea té potestat per allargar-lo.


Quant comença una legislatura, l’Assemblea elegeix al president, vicepreseident i secretari. A més l’Assemblea també elegeix d’entre els seus diputats el Consell d’Estat, format per un president, vicepresident primer, cinc vicepresidents, un secretari i 23 membres més.


El President del Consell D’estat és el cap d’estat i cap de Govern de la República. El Consell d’Estat és responsable de totes les seves activitats davant l’Assemblea Nacional.

A continuació la llista de membres del Consell d'Estat de la República Cubana:
-President: Raúl Castro Ruz
-Vicepresident primer: José Ramón Machado Ventura
-Vicepresidents: Gladys María Bejerano Portela,  Julio Casas Regueiro, Abelardo Colomé Ibarr, Ramiro Valdés Menéndez, Esteban Lazo Hernández. 
-Altres membres: Surina Acosta Brook, Regla Dayamí Armenteros, José R. Balaguer Cabrera, Iris Betancourt Téllez, Inés María Chapman Waugh, Leopoldo Cintra Frías, Maria del Carmen Concepción González, Roberto Fernández Retamar, María Yolanda Ferrer Gómez, Guillermo García Frías, Luis Herrera Martínez, Tania León Silveira, Alvaro López Miera, Orlando Lugo Fonte, Liudmila Álamo Dueñas, Dignora Montano Perdomo, José M. Miyar Barruecos, Juan José Rabilero Fonseca, Sergio Rodríguez Morales, Alberto Murillo Jorge, Ramiro Valdés Menéndez, Isis Angelina Diez Duardo, Salvador Valdés Mesa, Kirenia Díaz Burke.

El Consell d'Estat és l'òrgan de l'Assamblea Nacional que executa els acords que aquesta pren, a més de la resta de funcions que li atribueix la Constitució. Per a finalitats nacionals i internacionals ostenta la suprema representació de l'estat cubà.

Els germans Castro, Fidel i Raúl
Font: pàgina web blog.todo-titulares.es