Economia

El tercer apartat del blog està dedicat a l'economia i hi trobem 5 subapartats diferents:

Sistema econòmic
Sector primari
Sector secundari
Sector terciari
Monedes de curs legal