Les Assemblees del Poder Popular i els Consells Populars

Les Assembles del Poder Popular són els òrgans locals i estan constituïdes segons les demarcacions que estableix la divisió administrativa. Tenen la més alta autoritat per a l’exercici de les funcions estatals en les seves respectives demarcacions.

Les administracions locals que aquestes assemblees formen, dirigeixen les activitats econòmiques de producció i serveis d’àmbit local, amb l’objectiu de complir les necessitats econòmiques, sanitàries, educatives, culturals i esportives de la demarcació corresponent.

Per a dur a terme totes aquestes funcions, les Assemblees del Poder Popular treballen de manera coordinada amb els Consells Populars i amb les iniciatives que aporten els ciutadans. Els Consells Populars es formen a ciutats, pobles, barris i zones rurals, representen la demarcació on actuen i són els representants dels òrgans del Poder Popular municipal, provincial i nacional. Es formen a partir dels delegats elegits en les circumscripcions, i els mateixos delegats elegeixen entre ells que els presideix.