Els Comités de Defensa de la Revolución

Emblema dels Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
Font: Wikipedia

Es van fundar el 28 de setembre a la ciutat de L’Havana, amb la funció de fer feines de vigilància col·lectiva. L’acte de la seva presentació va estar presidit pel mateix Fidel Castro.

És la més poderosa de les organitzacions no governamentals de Cuba. Els seus membres, partidaris de la Revolució, porten a terme tasques sanitàries, d’higiene, d’ajut a l’economia i de participació ciutadana.
Tenen una estructura centralitzada, cada illa de cases té el seu propi CDR, els presidents dels quals formen el CDR del barri, i així en l’àmbit provincial i nacional. Té un total de 7.600.000 membres, tots ciutadans majors de 14 anys. Són una força que defensa el socialisme i aquest esperit és el que fa que col·laborin en tot tipus de feines de manera voluntària.
De les moltes activitats que realitzen destaquem: manteniment d’edificis, neteja de carrers, reciclatge, patrulles nocturnes, patrulles antidroga, atenció a gent gran i famílies necessitades, etc... És molt destacable la participació de les brigades autofocal en les campanyes del Ministerio de Salud per tal de combatre l’aparició de malalties, com el Dengue Hemorràgic, detectant a temps els focus d’aparició dels agents que transmeten les malalties.