Clima


El clima de Cuba és tropical humit, amb dues estacions clarament definides, una seca a l’hivern (de novembre a abril) i una altra plujosa a l’estiu (de maig a octubre). Té un clima tropical, estacionalment humit, amb influència marítima i trets de semicontinentalitat. Els factors que determinen el clima es relacionen bàsicament amb la quantitat de radiació solar que rep, les particularitats de la circulació atmosfèrica i la diferent influència de les característiques físiques del territori cubà.
Per la seva posició geogràfica, l’illa es troba una latitud pròxima al Tròpic de Càncer, fet que assegura la recepció d’alts valors de radiació solar durant tot l’any i determina el caràcter càlid del seu clima, amb una temperatura mitjana anual de 25ºC i uns 300 dies de sol a l’any.
La temperatura mitjana anual es de 25ºC , la mitjana a l’hivern és de 20ºC i a l’estiu de 27ºC. Durant la temporada hivernal sovint es produeixen entrades de fronts freds amb temperatures mínimes que poden arribar a ser inferiors als 10ºC. Les temperatures mínimes varien entre 1ºC i 9ºC a la part occidental del país i entre 3ºC i 12.5ºC a la part oriental. Les temperatures màximes registrades estan entre els 36ºC i 38ºC. En general les regions occidentals i centrals son menys caloroses i hi plou més que a la oriental, no obstant la conca del riu Toa (part oriental) es la part més plujosa de Cuba amb una mitjana de 3.000mm de precipitació anual.
Font: Wikipedia

La temporada de pluges es dóna entre maig i octubre, i és especialment forta als mesos d’octubre i setembre. La estació seca és la més fresca pel que fa a temperatures i té lloc des de gener fins abril.
A la tardor a vegades es produeixen huracans i fortes tempestes tropicals, aquests fenòmens son els elements meteorològics més perillosos que afecten a la illa, que té un promig d’un huracà cada dos anys. Hi ha unes gran mesures de prevenció, però tot i així es produeixen freqüentment pèrdues humanes i grans pèrdues materials. Els huracans més catastròfics registrats a Cuba van ser : l’huracà Santa Cruz ( 1932) i l’huracà Flora ( 1963) amb 3.000 i 1.500 morts respectivament.
S’originen segons la època de l’any al Oceà Atlàntic o al Mar del Carib i es desplacen cap a l’oest cap a les illes caribenyes i la costa mexicana.


Font: Wikipedia

Al país també es detecten algunes zones amb un clima particular, com per exemple les zones més altes dels principals sistemes muntanyosos o els observats a la franja costera del sud de les províncies de Santiago de Cuba i Guantánamo, on el clima es pot classificar com tropical relativament sec amb poques puges.
Per tant la millor època per visitar Cuba és de novembre a abril, quan ens hi trobarem una temperatura càlida, poques puges i no hi ha amenaça d’huracans. A la temporada d’huracans és quan hi ha una baixada important del turisme, amb l’excepció dels mesos de juliol i agost.