Les planes


Les planes cubanes tenen una altitud mitjana d’uns 100m, són més ondulades cap al nord que cap al sud i estan envoltades per la Sierra Guaniguanico. Entre Guaniguanico i Santa Clara es troben les planes d’origen calcari i relleu càrstic: La Habana-Matanzas i Bejucal-Madrugal-Coliseo. També trobem la gran plana de Zapata, que s’estén des de l’interior fins a la península de Zapata, on forma un gran aiguamoll. Cap a l’est s’estenen les planes de Villas i Jucaro-Morón.

Font: elaboració pròpia (2008)