Demografia i cultura

 En aquest segon apartat del blog, dedicat a la demografia i la cultura cubanes, l'hem subdividit en tres temes que són els següents:

Demografia
Estructura de la població
Cultura
Font: elaboració pròpia (2008)